Warning: file_get_contents(index.php.bak): failed to open stream: No such file or directory in /home/mcsi/ftp/kochamniekrzycze/wp-includes/plugin.php on line 438

Warning: file_get_contents(index.php.bak): failed to open stream: No such file or directory in /home/mcsi/ftp/kochamniekrzycze/wp-includes/plugin.php on line 438

Warning: file_get_contents(index.php.bak): failed to open stream: No such file or directory in /home/mcsi/ftp/kochamniekrzycze/wp-includes/plugin.php on line 438

Warning: file_get_contents(index.php.bak): failed to open stream: No such file or directory in /home/mcsi/ftp/kochamniekrzycze/wp-includes/plugin.php on line 438

Warning: file_get_contents(index.php.bak): failed to open stream: No such file or directory in /home/mcsi/ftp/kochamniekrzycze/wp-includes/plugin.php on line 438

Warning: file_get_contents(index.php.bak): failed to open stream: No such file or directory in /home/mcsi/ftp/kochamniekrzycze/wp-includes/plugin.php on line 438

Warning: file_get_contents(index.php.bak): failed to open stream: No such file or directory in /home/mcsi/ftp/kochamniekrzycze/wp-includes/plugin.php on line 438

Warning: file_get_contents(index.php.bak): failed to open stream: No such file or directory in /home/mcsi/ftp/kochamniekrzycze/wp-includes/plugin.php on line 438

Warning: file_get_contents(index.php.bak): failed to open stream: No such file or directory in /home/mcsi/ftp/kochamniekrzycze/wp-includes/plugin.php on line 438

Warning: file_get_contents(index.php.bak): failed to open stream: No such file or directory in /home/mcsi/ftp/kochamniekrzycze/wp-includes/plugin.php on line 438

Warning: file_get_contents(index.php.bak): failed to open stream: No such file or directory in /home/mcsi/ftp/kochamniekrzycze/wp-includes/plugin.php on line 438

Warning: file_get_contents(index.php.bak): failed to open stream: No such file or directory in /home/mcsi/ftp/kochamniekrzycze/wp-includes/plugin.php on line 438

Warning: file_get_contents(index.php.bak): failed to open stream: No such file or directory in /home/mcsi/ftp/kochamniekrzycze/wp-includes/plugin.php on line 438

Warning: file_get_contents(index.php.bak): failed to open stream: No such file or directory in /home/mcsi/ftp/kochamniekrzycze/wp-includes/plugin.php on line 438

Warning: file_get_contents(index.php.bak): failed to open stream: No such file or directory in /home/mcsi/ftp/kochamniekrzycze/wp-includes/plugin.php on line 438
Kocham.nieKrzyczę – Dzieci potrzebują miłości i zrozumienia. Bądź wrażliwy na ich dobro.

Dzieci potrzebują miłości i zrozumienia. Bądź wrażliwy na ich dobro.

Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Komenda Główna Policji, Rzecznik Praw Dziecka, największe stacje telewizyjne oraz polscy artyści zjednoczyli siły, by wspólnie uświadomić jak ważne i cenne jest wychowywanie dzieci bez przemocy.

Zobacz także