Materiały prasowe do pobrania:

Spoty radiowe kampanii "Kocham. Nie biję" do pobrania:

Kocham. Nie biję Pobierz plik (589 KB)

Kocham. Reaguję Pobierz plik (589 KB)

Kocham. Nie krzyczę Pobierz pik (589 KB)

Kocham. Mam czas Pobierz pik (589 KB)

Spoty telewizyjne kampanii "Kocham. Nie biję" do pobrania:

W formacie .avi

Kocham. Nie biję Pobierz plik (3,3 MB)

Kocham. Reaguję Pobierz plik (3,4 MB)

Kocham. Nie krzyczę Pobierz pik (3,3 MB)

Kocham. Mam czas Pobierz pik (3,3 MB)

W formacie .mp4

Kocham. Nie biję Pobierz plik (3,4 MB)

Kocham. Reaguję Pobierz plik (3,6 MB)

Kocham. Nie krzyczę Pobierz pik (3,2 MB)

Kocham. Mam czas Pobierz pik (3,5 MB)

W formacie .mov

Kocham. Nie biję Pobierz plik (7,8 MB)

Kocham. Reaguję Pobierz plik (9,3 MB)

Kocham. Nie krzyczę Pobierz pik (6,3 MB)

Kocham. Mam czas Pobierz pik (7,5 MB)

Plakaty i bilbordy kampanii "Kocham. Nie biję" do pobrania:

Bilbordy:

Kocham. Nie biję Pobierz plik (806 KB)

Kocham. Reaguję Pobierz plik (835 KB)

Kocham. Nie krzyczę Pobierz pik (742 KB)

Kocham. Mam czas Pobierz pik (902 KB)

Plakaty:

Kocham. Nie biję Pobierz plik (811 KB)

Kocham. Reaguję Pobierz plik (732 KB)

„Kocham. Nie biję” – rusza kampania społeczna

– Pobierz plik
w formacie Worda (155 KB)

Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji po raz drugi zorganizowała kampanie społeczną
„Kocham. Nie bije”

Tegoroczna kampania ma wyjątkowy charakter, gdyż partnerami akcji są:

Komenda Główna Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznik Praw
Dziecka.

Dzięki wsparciu poszczególnych resortów kampania będzie miała szerszy zasięg, tym
samym materiały informacyjne zostaną rozdystrybuowane do wszystkich placówek użyteczności
publicznej.

PW tym roku „Kocham. Nie bije” będzie rozszerzone o trzy hasła: znane z ubiegłorocznej
kampanii „Kocham. Reaguje” oraz dwa nowe „Kocham. Nie krzyczę” i „Kocham. Mam czas”

Kampania będzie promowana przez spoty telewizyjne, bezpłatnie emitowane przez stacje
telewizyjne takie jak: Polsat, TVN, TV4, Superstacja,
MTV, VIVA
oraz spoty radiowe. Projekt będzie widoczny na 3600 billbordach
oraz 200 tysiącach plakatów. Dodatkowo spoty telewizyjne będzie można oglądać w
sieci kin Multikino i Silver Screen.

Pokazując znanych i lubianych, uśmiechniętych rodziców i ich szczęśliwe dzieci,
Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji i partnerzy akcji, chcą uświadamiać innym rodzicom,
że można i warto wychowywać dzieci bez przemocy i agresji.

– „Jednorazowa kampania przynosi chwilowe efekty.
Potrzebne jest cykliczne powtarzanie takich akcji, po to żeby na trwałe zmienić
postawy społeczne. „Bicie, krzyki, awantury, znęcanie fizyczne i psychiczne to mroczne
tajemnice wielu polskich rodzin. Ważne jest, żeby przypominać ludziom, że w życiu
warto postępować inaczej, że ważne jest wychowanie dziecka w relacjach wzajemnego
zrozumienia, partnerstwa, miłości i ciepła rodzinnego.”
– wyjaśnia Konrad
Wojterkowski, pomysłodawca i fundator Krajowego Centrum Kompetencji.

Kampania wpisana została do Rządowego programu „Ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań” „Razem Bezpieczniej”. Pozwoli to na efektywne reagowanie na każdy przypadek
przemocy w rodzinie zgłoszony za pośrednictwem infolinii o nr 0801 109 801 (Infolinia
płatna w wysokości jednego impulsu, czyli 0,35 zł z VAT). Dzięki współpracy z Policją
wszystkie przypadki wymagające nagłej interwencji będą zgłaszane do jednej z Wojewódzkich
Komend Policji a za ich pośrednictwem do lokalnych jednostek Policji na terenie
całego kraju.

KRAJOWE CENTRUM KOMPETENCJI

– Pobierz pilk w formacie
Worda (155 KB)

– Pobierz pilk „Ofiary przemocy” w formacie
Worda (636 KB)

Po co powstała fundacja Krajowe Centrum Kompetencji

Nasza Fundacja powstała po to, by pomóc wszystkim osobom potrzebującym w dotarciu
do tych, którzy mogą taką pomoc zaoferować. Wiemy, że bardzo często pierwszym krokiem
do tego, jest skuteczna informacja. Dlatego w ramach naszej działalności uruchomiliśmy
specjalną infolinię. Jest to swoisty „bank informacji”. Dajemy osobom potrzebującym
możliwość znalezienia pomocy i rozwiązania ich problemu. Dzięki temu, mamy szansę
zmienić na lepsze ich dotychczasowe życie. Aktualnie pod naszą stałą opieką jest
prawie 3000 osób.

Krajowe Centrum Kompetencji działa na dwóch płaszczyznach

1. Po pierwsze jesteśmy centrum informacji dla osób potrzebujących. Łączymy osoby
potrzebujące pomocy z tymi, którzy zmieniają ich los. Nie ograniczamy się jednak
tylko do przekazania kontaktu. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie. Opiekujemy
się osobą aż do momentu pozytywnego rozwiązania jej problemu.

2. Podejmujemy inicjatywy ustawodawcze na rzecz korzystnych zmian prawa w obszarze
pomocy społecznej i działalności charytatywnej. Dlatego wraz z innymi fundacjami
i organizacjami charytatywnymi dążymy do zmian w przepisach i ustawach. Naszymi
priorytetami są m.in.: zniesienie VAT-u na sms-y, dzięki którym zbierane są fundusze
na pomoc charytatywną oraz zniesienie podatku od darowizn przekazywanych przez OPP
na rzecz osób potrzebujących. Staramy się również o to, żeby Ministerstwo Zdrowia
zaczęło dofinansowywać leczenie chorób rzadkich.

Czym zajmuje się Krajowe Centrum Kompetencji

 • Pomagamy osobom potrzebującym w dotarciu do konkretnych fundacji i organizacji zajmujących
  się określoną problematyką.
 • Nasze działania prowadzą do tego, że każdy problem jest szybko i kompetentnie definiowany
  i kierowany w miejsce gdzie jest udzielana pomoc.
 • Wprowadzamy systemowe rozwiązania eliminujące obecny chaos informacyjny w zakresie
  działalności charytatywnej.
 • Rozwijamy dialog społeczny i łączymy partnerów, by wspólnie, a co za tym idzie lepiej
  i sprawniej rozwiązywać problemy społeczne.
 • Angażujemy się między innymi w takie dziedziny trudnych spraw dotykających Polaków
  jak: niepełnosprawność, komplikacje zdrowotne, wykluczenie społeczne czy przemoc.
 • Współpracujemy z wieloma fundacjami działającymi w Polsce m.in. z Fundacją „Akogo?”
  Ewy Błaszczyk, Fundacją Urszuli Jaworskiej, Fundacją „Mimo Wszystko” Anny Dymnej,
  Fundacją „Polsat”, Polską Akcją Humanitarną, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy,
  Caritas Polska.

Konrad Wojterkowski założyciel i prezes Krajowego Centrum Kompetencji

W czasie swojej działalności biznesowej Konrad Wojterkowski wielokrotnie włączał
się w działania społeczne i charytatywne wspierając tak pojedyncze osoby, jak i
instytucje. Wspomagał m.in. fundacją „Akogo?” Ewy Błaszczyk. Angażował się ponadto
w kampanie społeczne m.in. „Kocham nie biję” 2006, „Międzynarodowy Dzień Autyzmu”.
Konrad Wojterkowski pomagając dostrzegał problemy i bariery z jakimi borykają się
organizacje charytatywne w Polsce. Chciał, by jego możliwości, zapał i poczucie
społecznej misji zyskały konkretne ramy. Jak również pragnął oddzielić działalność
biznesową od działalności pro publico bono. Dlatego, by móc realizować największą
pasję i cel swojego życia, jakim jest niesienie pomocy innym, założył fundację.
Tak powstało Krajowe Centrum Kompetencji.

Rada fundacji KCK

 • Ewa Błaszczyk
 • Prof. Józef Lipiec

W ramach działalności fundacji wyodrębniono sześć działów

 • choroby przewlekłe,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • niepełnosprawność ruchowa,
 • dysfunkcje wzroku,
 • dysfunkcje słuchu,
 • wykluczenie społeczne

W jaki sposób trafiają do nas osoby potrzebujące

 • Poprzez zgłoszenia z innych fundacji
 • Dzwoniąc na naszą infolinię – 0 801 109 801
 • Kontaktując się przez stronę internetową
  www.kck.pl

Podziękowania

Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wsparli
realizację kampanii społecznej

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Komenda Główna Policji
 • Program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Teatr” realizujący ogólnopolską akcję edukacyjno-artystyczną „Przystanek PaT” (www.pat.policja.gov.pl)
 • Rzecznik Praw Dziecka — Marek Michalak
 • Agencja Clos Brothers — www.closbrothers.pl
 • Agencja PRaction — Łukasz Jakubiak
  www.practions.pl
 • At Media- Wojciech Kowalczyk
 • Biuro prasowe Lemon — Paweł Bruger
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Cityboard Media
 • Eskadra Publica
 • Equinox Media Polska — Dariusz Kowalski
 • Fundacja Kidprotect — www.biciejestglupie.pl
 • Fundacja Polsat — Prezes Małgorzata Żak
 • Grupa TV- Jarosław Mikołaj Skoczeń
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • Muzyczne Studio Produkcyjne „Spot” — Michał Ostrowski
 • Porozumienie Dzieci Pod Ochroną
 • Print&Display — Langiewicz Katarzyna, Katarzyna Frajlichowska
 • Sieci kin Multikino i Silver Screen
 • Stroer — Wiceprezes Tomasz Tkaczyk
 • Studio Dźwiękowe „Genetix”
 • Studio Nextmedia — www.nextmedia.pl
 • Telewizja MTV
 • Telewizja POLSAT
 • Telewizja SUPERSTACJA
 • Telewizja TV4
 • Telewizja TVN
 • Telewizja VIVA
 • Telewizja Kablowa w Śremie www.tvrelax.pl
 • Zakład Poligraficzny „Druk-Pol” — Paweł Kulczyński
 • Adamczyk Piotr
 • Buszman Krzysztof
 • Cezary Lisowski — oświetlenie
 • Diakowska Sylwia
 • Dudkiewicz Aleksandra — make-up
 • Janiak Olivier
 • Gruszka Piotr z córką Marysią
 • Kaczmarski Mikołaj — dźwięk
 • Królikowski Paweł z córką Marceliną i synem Xawerym
 • Kubiak Klaudia
 • Łubniewski Jakub — reżyser
 • Matlak Marcin — dźwięk
 • Matlak Michał — dźwięk
 • Osam Robert
 • Pawłowski Maciej
 • Pietruszyński Mirosław — fotograf kampanii
 • Pracownicy firmy MCSI i Cebip, Fundacji KCK
 • Przybylska Anna z córką Oliwią
 • Reut Przemysław — reżyser
 • Różczka Magdalena
 • Van De Sand Ilona
 • Werner Anita
 • Wierzbicka Magdalena — make-up
 • Wyszkoni Anna z synem Tobiaszem